Skip to main content

Elektrobransjens utviklingssenter


Kampen for rett til etterutdanning utgjør en sentral del av EL & IT Forbundets historie. I tarifforhandlingene i 1990 vant forbundet (NEKF) fram med kravet om opprettelse av et fond som skulle finansiere opprettelsen av et kompetansesenter i bransjen. Siden den gang har bestemmelser om Elektrobransjens utviklingssenter (ELBUS) inngått i Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

ELBUS-ordningen har hatt som hovedoppgave å høyne kompetansen hos elektrobransjens fagarbeidere og øvrige ansatte, samt å spre kunnskap om forskning og utvikling og bidra til organisasjonsutvikling i bedriftene. Ordningen finansieres gjennom en avgift/tariffgebyr som medlemsbedriftene innbetaler seks ganger per år.

I 2015 er det 25 år siden ELBUS ble etablert, og EL & IT ønsker å dokumentere ordningens historie, hvordan ELBUS har vært organisert og hvilken rolle ordningen har spilt. Forbundet har derfor bedt Fafo om å gjennomføre en studie som belyser disse temaene.

Temaer og problemstillinger

Et hovedformål med prosjektet er å dokumentere ELBUS-ordningens historie gjennom de 25 årene ordningen har eksistert. Dette vil inkludere temaer og spørsmål som:

 • Bakgrunnen for opprettelsen av ELBUS-ordningen
 • Organiseringen av ordningen – ulike faser og løsninger
 • Debatter og strategiske valg i løpet av perioden
 • Drift og resultater (både positive og negative) – hvordan har ordningen fungert?
 • Hvor mye og hvordan har ELBUS-ordningen blitt brukt?
 • Belysning av ELBUS-ordningen sin rolle i forbundets etterutdanningspolitikk
 • ELBUS-ordningen i framtida?

Forskere

Tidligere ansatt

Dag Olberg

Fafo
 • Prosjektleder:
 • Dag Olberg

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  juni 2014
 • Avsluttes:
  juni 2015

Oppdragsgiver

 • EL & IT Forbundet