Skip to main content

Evaluering av tariffavsatte kompetansemidler


   

Prosjektet skal evaluere ordningen med sentrale kompetansemidler avsatt i de statlige tarifforhandlingene, jfr Hovedtariffavtalen i Staten, pkt 5.6 om kompetanseutvikling. Det skal gjennomføres en analyse av søknadsmassen, prosess, brukertilfredshet og måloppnåelse. Det legges vekt på å få frem mottaksvirksomhetenens erfaringer. 17 bedrifter skal velges ut til telefonintervjuer.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2009
  • Avsluttes:
    mars 2010

Oppdragsgiver

  • Fornyings- og admdepartementet