Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur

Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Tidsskrift for velferdsforsking Nr 4/2014 Vol 17 2014

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur