Skip to main content

  • Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur

  • Tidsskrift for velferdsforsking  | 
  • 2014
 
  • Nr 4/2014 Vol 17

Nicolaisen, H. & Seip, Å. A. (2014). Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur. Tidsskrift for velferdsforsking, 17(4), 16-29.

Fafo-forskere