ABE-reform i musikk og scenekunst

I dette prosjektet vil Fafo undersøke hvilke konsekvenser ABE-reformen har fått for tilskuddsvirksomhetene innen musikk- og scenekunst. Vi vil studere bakgrunnen for at tilskuddsvirksomhetene i kultursektoren ble trukket inn under ABE-reformen og hvilke begrunnelser som er gitt for dette. Vi vil også forsøke å belyse i hvilken grad det er reist spørsmål ved eller ført noen diskusjon om ABE-reformen som virkemiddel kommer i konflikt med den særstillingen som kulturinstitusjonene står i.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  desember 2020
 • Avsluttes:
  juni 2021

Oppdragsgiver

 • Norsk teater- og orkesterforening
  Creo
  LO Stat
  NTL
  Fagforbundet teater og scene

Arrangementer

 • <h3>Fafo Østforum</h3>
<p>er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er <a href="http://fafooestforum.no/index.php/nyheter" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">nyhetstjeneste</a> og <a href="http://fafooestforum.no/index.php/seminarer" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">seminarer</a> – dette var arrangement nr. 88. <a href="http://www.fafooestforum.no/index.php/om-oss/pamelding-nyhetsbrev?acm=668_139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bestill nyhetsbrev.</a></p>
Østforum har i dag 23 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder <!-- This email address is being protected from spambots. --><a href="javascript:/* This email address is being protected from spambots.*/" target="_blank">Anne Mette Ødegård<span class="cloaked_email ep_6d4dc48c" style="display:none;"><span data-ep-bf729="o" data-ep-ab02b="am"><span data-ep-bf729=".n" data-ep-ab02b="o@"><span data-ep-bf729="fo" data-ep-ab02b="fa"></span></span></span></span></a><script>RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_6d4dc48c", true);</script>. Les mer på <a href="https://fafooestforum.no/index.php/om-oss/om-fafo-ostforum" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">nettsidene til Fafo Østforum</a>
  Torsdag 3. mars 2022, kl. 14.00–16.00

  Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

  Fafo Østforum seminar
 • <h3>Fafo Østforum</h3>
<p>er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Forumet har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. Forumet byr på løpende kunnskapsformidling og legger til rette for debatt om arbeidskraftmobilitet og virkninger i det norske arbeidsmarkedet. Hovedaktiviteter er <a href="http://fafooestforum.no/index.php/nyheter" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">nyhetstjeneste</a> og <a href="http://fafooestforum.no/index.php/seminarer" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">seminarer</a> – dette var arrangement nr. 88. <a href="http://www.fafooestforum.no/index.php/om-oss/pamelding-nyhetsbrev?acm=668_139" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bestill nyhetsbrev.</a></p>
Østforum har i dag 23 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder <!-- This email address is being protected from spambots. --><a href="javascript:/* This email address is being protected from spambots.*/" target="_blank">Anne Mette Ødegård<span class="cloaked_email ep_bcff57d4" style="display:none;"><span data-ep-ab02b="am" data-ep-bf729="o"><span data-ep-ab02b="o@" data-ep-bf729=".n"><span data-ep-ab02b="fa" data-ep-bf729="fo"></span></span></span></span></a><script>RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_bcff57d4", true);</script>. Les mer på <a href="https://fafooestforum.no/index.php/om-oss/om-fafo-ostforum" target="_blank" rel="noopener noreferrer" dir="ltr">nettsidene til Fafo Østforum</a>
  Torsdag 3. mars 2022, kl. 14.00–16.00

  Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

  Fafo Østforum seminar