Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Regulering av arbeidstid

Arbeidstidsordninger i statlig barnevern og jernbane

  • Fafo-rapport 2009:44
  • Fafo-rapport 2009:44
Forsvar arbeidsmiljøloven! Denne rapporten tar for seg arbeidstid i det statlige barnevernet og i jernbanen, to sektorer som er preget av utstrakt bruk av turnus og ubekvem arbeidstid. Begge har arbeidstidsordninger som fraviker bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Hovedtariffavtalen i staten er utformet ganske generelt, mens avtalene i jernbanen er mer detaljerte – utformet med tanke på særskilte arbeidsoppgaver, og de varierer noe etter lokale interesser i selskapene. Både det historiske utgangspunktet og dagens konkrete situasjon har skapt ulike muligheter for forbundene i de to sektorene når det gjelder å forhandle fram arbeidstidsordninger og kompensasjon for å jobbe i turnus.
  • Publisert: 9. mars 2009
  • Ordrenr. 20134
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere