Skip to main content

  • Åsmund Arup Seip

Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge

  • Arbeidsrett  | 
  • 2018
 

Tvister mellom partene i arbeidslivet kan enten løses gjennom forhandlinger og eventuell bruk av arbeidskamp, eller de kan løses ved voldgift eller domstolsbeslutninger. Partene ble tidlig enige om at rettstvister skulle løses i voldgift eller domstol, mens bruken av tvungen voldgift i interessetvister har det stått strid om. I dag brukes arbeidskamp og tvungen voldgift (lønnsnemnd) som parallelle tvisteløsningsmekanismer i Norge. Praksisen har i over hundre år vært regulert dels gjennom midlertidige lover, dels gjennom ad hoc-lovgivning. Bruken av statlige inngrep har endret seg med utviklingen i arbeidslivet.

  • Vol 15 nr. 1    
  • 1504-3088-2018-01-04

Seip, Åsmun Arup (2018) Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge, i Arbeidsrett 15(1), 7784 . https://doi.org/10.18261/ISSN.1504-3088-2018-01-04

Fafo-forskere