Skip to main content

  • Åsmund Arup Seip

Bokanmeldelse: Kari Melby "Kall og kamp. Norsk sykepleierforbunds historie"

  • Historisk tidsskrift  | 
  • 1991
 
  • 3

Seip, Å. A. (1991). Bokanmeldelse: Kari Melby "Kall og kamp. Norsk sykepleierforbunds historie". Historisk tidsskrift, nr. 3.

Fafo-forskere