Bokkapitler

Rapportsøk

Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket

Åsmund Arup Seip

2002

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket