Skip to main content

Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket

  • Bokkapitler  | 
  • 2002
  • 26. januar 2016

Seip, Å. A. (2002). Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket. I H. Rommetvedt (red.), Matmakt - Politikk, forhandling, marked. Fagbokforlaget.

Fafo-forskere