Skip to main content

  • Åsmund Arup Seip

Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken

Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur

  • Historisk Tidsskrift  | 
  • 1999
 
  • 3
Seip, Å. A. (1999). Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken: Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur. Historisk Tidsskrift 3/1999, Landbruksøkonomisk Forum 4/1999.

Fafo-forskere