Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken
Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur

Åsmund Arup Seip

Historisk Tidsskrift 3 1999

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken