Fafo-rapporter

Rapportsøk

Holdninger til offentlig sektor

Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:09

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Hvilken holdning har befolkningen til økt skatt på ulike områder, til størrelsen på offentlig sektor og til det offentlige engasjementet på ulike samfunnsområder? Hvilke avveininger gjøres mellom effektivitet og lik tilgjengelighet til tjenester? Hvordan stiller befolkningen seg til de ulike endringene som har skjedd i styringen av offentlig sektor de siste årene? Mener befolkningen at det er likebehandling i offentlig sektor? Og har det skjedd holdningsendringer til disse spørsmålene over tid? Rapporten tar for seg de nevnte problemstillingene på bakgrunn av to landsomfattende spørreundersøkelser.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20099