Skip to main content
Ekstern rapport
  • Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter.

 

Hansen, N. W., Å.A. Seip & L. Eldring, red. (2010), Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. København: Nordisk Ministerråd

Fafo-forskere