Eksterne rapporter

Rapportsøk

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter.

Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring

2010

Lenke

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter.