Skip to main content

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter.

  • Ekstern rapport  | 
  • 2010
  • 23. september 2015

Hansen, N. W., Å.A. Seip & L. Eldring, red. (2010), Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. København: Nordisk Ministerråd