Skip to main content

Kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor


Prosjektet skal foreta en kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor gjennom å undersøke et utvalg tariffavtaler som omfatter stat, kommune, Oslo kommune og helseforetakene.

I tillegg gjennomføres en undersøkelse av ordninger som et utvalg arbeidstakerorganisasjoner ensidig har etablert, samt et utvalg av disse organisasjonenes tariffavtaler i andre tariffområder (NHO, Virke).

Hensikten er å beskrive bestemmelser som kan bidra til at arbeidstakere deltar i etter- og videreutdanning, herunder incentivordninger og fond- eller stipendordninger og deres finansieringsmodell.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2018
  • Avsluttes:
    oktober 2018

Oppdragsgiver

  • Kompetanse Norge