Fafo-rapporter

Rapportsøk

Jakten på kompetanse
Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2007:12

Nettutgave

Forskningstema: Arbeidsinnvandring

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Norske industribedrifter tar i dag del i en sterk internasjonal konkurranse om kompetanse. Over halvparten av bedrifter med mer enn ti ansatte bruker utenlandsk arbeidskraft, og antallet utenlandske arbeidstakere, ansatt eller innleide, utgjør i dag mellom syv og ni prosent av alle ansatte i Norsk Industris medlemsbedrifter.

Denne rapporten handler om jakten på kompetanse i en verden der ikke bare økonomien, men også kompetansen er i ferd med å bli global. Rapporten bygger på en undersøkelse av Norsk Industris medlems-bedrifter, og viser omfanget av bruken av utenlandsk arbeidskraft, hvilke land og områder arbeidskraften kommer fra, og hvilken kompetanse bedriftene har behov for i framtiden.

Arbeidsvandring over landegrenser skaper politiske og etiske utfordringer. Rapporten presenterer tre modeller som viser alternative strategier i jakten på kompetanse, og drøfter hvordan myndigheter og aktører i arbeidsmarkedet kan bidra til kompetanseutvikling i et globalt perspektiv.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20012