Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Jakten på kompetanse

Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri

  • Fafo-rapport 2007:12
  • Fafo-rapport 2007:12

Norske industribedrifter tar i dag del i en sterk internasjonal konkurranse om kompetanse. Over halvparten av bedrifter med mer enn ti ansatte bruker utenlandsk arbeidskraft, og antallet utenlandske arbeidstakere, ansatt eller innleide, utgjør i dag mellom syv og ni prosent av alle ansatte i Norsk Industris medlemsbedrifter.

Denne rapporten handler om jakten på kompetanse i en verden der ikke bare økonomien, men også kompetansen er i ferd med å bli global. Rapporten bygger på en undersøkelse av Norsk Industris medlems-bedrifter, og viser omfanget av bruken av utenlandsk arbeidskraft, hvilke land og områder arbeidskraften kommer fra, og hvilken kompetanse bedriftene har behov for i framtiden.

Arbeidsvandring over landegrenser skaper politiske og etiske utfordringer. Rapporten presenterer tre modeller som viser alternative strategier i jakten på kompetanse, og drøfter hvordan myndigheter og aktører i arbeidsmarkedet kan bidra til kompetanseutvikling i et globalt perspektiv.

  • Publisert: 7. februar 2007
  • Ordrenr. 20012
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere