Fafo-rapporter

Rapportsøk

Barnevernet i Oslo og Bergen
En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004

Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen

Fafo-rapport 2007:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

I 2004 ble det gjennomført en barnevernreform som innebar at staten overtok ansvaret for det som tidligere hadde vært fylkeskommunenes ansvar innen barnevernet. Oslo ble holdt utenfor denne reformen. Oslo kommune beholdt dermed ansvaret for hele tjenestespekteret, fra forebygging til tunge omsorgstiltak. Dette er bakgrunnen for denne sammenlignende evalueringen av barnevernet i Oslo og Bergen. Rapporten tar for seg en rekke aspekter ved barnevernet, som organisering, meldinger og undersøkelser, bruk av tiltak i og utenfor hjemmet, bemanning og kompetanse, og brukeres og ansattes oppfatninger om barnevernet. Hva er forskjellene og hva er likhetene mellom barnevernet i de to byene? Kan en identifisere endringer som følge av reformen?

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20011