Kronikker og debattinnlegg

Rapportsøk

Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt

Åsmund Arup Seip og Kristin Alsos

2016

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos

Prosjekt: Arbeidsrettens historie

Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt