Skip to main content

Arbeidsrettens historie


Arbeidsretten ble opprettet i 1916 og fyller 100 år i 2016. I dette prosjektet skrives Arbeidsrettens historie. Arbeidsretten har hatt en viktig funksjon i et stadig mer gjennomregulert samfunn og arbeidsliv, der den generelle samfunnsutviklingen har dannet et bakteppe for institusjonsbyggingen. I denne utviklingen har Arbeidsretten og arbeidslivsorganisasjonene gjensidig påvirket hverandre. Rettens kompetanse har endret seg over tid i et samspill med andre tvisteløsningsorganer. Boken om Arbeidsrettens historie vil også belyse rettens indre liv, personene, samspillet mellom fagdommere og dommere oppnevnt etter innstilling fra organisasjonene, og hvordan retten er organisert internt og i forholdet til myndighetene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2014
  • Avsluttes:
    desember 2016

Oppdragsgiver

  • Arbeidsdepartementet