Fafo-notater

Rapportsøk

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie

Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø

Fafo-notat 2008:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Åsmund Arup Seip

Det er for tiden stor interesse og oppmerksomhet rettet mot effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Dette notatet er en forstudie, der hensikten har vært å belyse aktuelle problemstillinger og metodiske utfordringer knyttet til å studere virkninger og effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Notatet er utarbeidet i samarbeid mellom Fafo og NIFU STEP.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10055