Fafo-rapporter

Rapportsøk

Vekterstreiken 2012
Fra lønnskamp til lønnsnemnd

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2013:21

Nettutgave

Prosjekt: Vekterstreiken 2012

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Vekterstreiken sommeren 2012 rammet en rekke vektertjenester og førte til stengning av flere flyplasser. Til slutt grep Regjeringen inn. Hva dreide konflikten seg om, og hvorfor endte den med bruk av tvungen lønnsnemnd? Denne rapporten beskriver streikeforløpet fra forhandling og mekling til behandling av tvisten i Rikslønnsnemnda. Den berører spørsmål om medias betydning i en streik, erfaringer fra gjennomføringen, ansvarsforhold i forbundet og bakgrunnen for bruken av tvungen lønnsnemnd.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20311