Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Vekterstreiken 2012

Fra lønnskamp til lønnsnemnd

  • Fafo-rapport 2013:21
  • Fafo-rapport 2013:21

Vekterstreiken sommeren 2012 rammet en rekke vektertjenester og førte til stengning av flere flyplasser. Til slutt grep Regjeringen inn. Hva dreide konflikten seg om, og hvorfor endte den med bruk av tvungen lønnsnemnd? Denne rapporten beskriver streikeforløpet fra forhandling og mekling til behandling av tvisten i Rikslønnsnemnda. Den berører spørsmål om medias betydning i en streik, erfaringer fra gjennomføringen, ansvarsforhold i forbundet og bakgrunnen for bruken av tvungen lønnsnemnd.

  • Publisert: 8. februar 2013
  • Ordrenr. 20311
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Norsk Arbeidsmandsforbund