Fafo-notater

Rapportsøk

Kompetanseutvikling i offentlig sektor
Læring i arbeid

Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2011:23

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Dette notatet omhandler kompetanseutvikling i arbeidslivet og betingelsen for læring i arbeid. Oppmerksomheten er rettet mot offentlig sektor og i hvilken grad kompetanseutviklingen i offentlig sektor skiller seg fra kompetanseutviklingen i privat sektor. Gjennom årlige undersøkelser har Fafo siden 2003 bygget opp en lærevilkårsmonitor, som gir informasjon om utviklingen av lærevilkår i norsk arbeidsliv. Data samles inn av Statistisk sentralbyrå i forbindelse med Arbeidskraftundersøkelsen, og har resultert i en rekke analyser og undersøkelser gjennomført av Fafo. Kunnskapsdepartementet har støttet prosjektet økonomisk. Mye av kunnskapen om kompetanseutvikling i offentlig sektor som presenteres i dette notatet er hentet fra undersøkelser som bygger på Lærevilkårsmonitoren. Notatet er finansiert av NHO.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10144