Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Kompetanseutvikling i offentlig sektor

Læring i arbeid

  • Fafo-notat 2011:23
  • Fafo-notat 2011:23
Dette notatet omhandler kompetanseutvikling i arbeidslivet og betingelsen for læring i arbeid. Oppmerksomheten er rettet mot offentlig sektor og i hvilken grad kompetanseutviklingen i offentlig sektor skiller seg fra kompetanseutviklingen i privat sektor. Gjennom årlige undersøkelser har Fafo siden 2003 bygget opp en lærevilkårsmonitor, som gir informasjon om utviklingen av lærevilkår i norsk arbeidsliv. Data samles inn av Statistisk sentralbyrå i forbindelse med Arbeidskraftundersøkelsen, og har resultert i en rekke analyser og undersøkelser gjennomført av Fafo. Kunnskapsdepartementet har støttet prosjektet økonomisk. Mye av kunnskapen om kompetanseutvikling i offentlig sektor som presenteres i dette notatet er hentet fra undersøkelser som bygger på Lærevilkårsmonitoren. Notatet er finansiert av NHO.
  • Publisert: 17. januar 2011
  • Ordrenr. 10144
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere