Skip to main content
  • Hanne Bogen

Privat drift av omsorgstjenester

Gjennomgang av nyere forskning

  • Fafo-notat 2011:22
  • Fafo-notat 2011:22
Fafo har over lengre tid arbeidet med problemstillinger relatert til bruk av konkurranse i offentlig sektor. Dette notatet trekker fram en del nyere forskning på feltet og tar spesielt for seg ulike former for konkurranse og privat drift av to omsorgstjenester, henholdsvis kommunale pleie- og omsorgstjenester for eldre og barneverntjenester. Det ser på konsekvenser for kvaliteten på tjenestene og ansattes arbeidsforhold, på omfanget av privat drift og om dette har økt. Notatet har i hovedsak søkelyset på situasjonen i Norge, men med et sideblikk til situasjonen i andre nordiske land.
  • Publisert: 16. januar 2011
  • Ordrenr. 10143
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere