Skip to main content

Barne- og ungdomspsykiatri, utforming og utvikling


Postdoktorprosjekt som skal være en studie av den historiske utviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Norge i perioden 1945 til 2000, og den politiske prossessen som ligger bak denne utviklingen. Hovedproblemstillingene er: 1) utformingen av de institusjonelle rammene, 2) relasjonene til andre hjelpetjenester og 3) den faglige utviklingen knyttet til organiseringen av arbeidet innen barne- og ungdomspsykiatrien.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juli 2002
  • Avsluttes:
    juni 2005

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd