Skip to main content

Lønns- og arbeidsvilkår for lærere i Norden


Komparativ undersøkelse av lærernes lønns- og arbeidsvilkår i Danmark, Sverige og Finland. Prosjektet skal kartlegge arbeidstidsordninger og lønnsvikår (særlig mekanismer for fastsetting av ulike lønnskomponenter) som er regulert ved lov og sentralt avtaleverk. Videre skal prosjektet kartlegge kompetansekrav, bestemmelser og lærertetthet samt regulering av klassestørrelse og fleksibilitet i forhold til dette.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2005
  • Avsluttes:
    desember 2005

Oppdragsgiver

  • Kommunenes Sentralforbund