Skip to main content
Bokkapitler
  • Åsmund Arup Seip

De vanskelige barna

Forholdet mellom barnevern og psykisk helse i tiden etter 1945

 

Seip, Å. A. (2003). De vanskelige barna. Forholdet mellom barnevern og psykisk helse i tiden etter 1945. I E. Benum m. fl. (red.), Den mangfoldige velferden. Gyldendal Akademisk.

Fafo-forskere