Skip to main content
  • Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip

Sykepleiernes kompetanse

Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon

  • Fafo-rapport 2009:36
  • Fafo-rapport 2009:36
Sykepleiere arbeider innenfor en rekke spesialiserte fagfelt, og etter avsluttet grunnutdanning finnes det en rekke muligheter for videre opplæring og spesialisering. I denne rapporten ser vi på omfanget av spesial-/videreutdanning blant sykepleiere og på tilbudet av annen opplæring og etterutdanning. Rapporten tar for seg hvilke motiver sykepleierne har for å ta spesial-/videreutdanning, hvilke lønns- og stillingsmessige effekter spesial-/videreutdanning kan ha, og hvilken tilrettelegging av slik opplæring som finnes på arbeidsplassene. Rapporten bygger på en kvantitativ undersøkelse blant Norsk Sykepleierforbunds medlemmer og på kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte.
  • Publisert: 1. mars 2009
  • Ordrenr. 20126
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere