Fafo-rapporter

Rapportsøk

Bedriftsdemokratiets tilstand
Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009

Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2009:35

Nettutgave

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid, Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Hvordan står det til med det norske bedriftsdemokratiet 102 år etter Verkstedsoverenskomsten, 74 år etter Hovedavtalen, 50 år etter samarbeidsforsøkene og 32 år etter arbeidsmiljøloven? Hvor utbredt er de bedriftsdemokratiske ordningene og hvilken oppslutning har de hos ledere og ansatte? Hvordan praktiseres medbestemmelse og medvirkning i virksomhetene? Har norske arbeidstakere innflytelse? I tilfelle hvor mye og på hva? Har bedriftsdemokratiet noe å si for effektivitet, organisasjon og ledelse på arbeidsplassene? Hvordan kan den norske samarbeidsmodellen videreutvikles i en tid som krever forandring? Dette er spørsmål som belyses og drøftes i denne rapporten.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20125

Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge

Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009