Fafo-notater

Rapportsøk

Personalpolitikk for eldre arbeidstakere
Utviklingstrekk og muligheter. Forprosjektnotat

Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 808

Last ned nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Utgitt: 1990 Id-nr.: 808