Fafo-notater

Rapportsøk

Oppsigelsesvern i Norge og EF
En sammenligning av oppsigelsesvernet i Norge, Danmark, Frankrike og Storbritannia

Anne Rogstad

Fafo-notat 809

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Utgitt: 1990 Id-nr.: 809