Skip to main content

Organisering og avtaler i finansnæringen


Prosjektet skal beskrive og analysere hvordan avtaleverket virker i finanssektoren når det gjelder opprettelse av tariffavtale og mulighet for organisasjonene til å kunne betjene egne medlemmer gjennom et tillitsvalgtapparat.

I finansnæringen inngås det sentrale avtaler mellom Finans Norge og Finansforbundet og mellom Finans Norge og LO/HK.

I tillegg inngås det en skriftlig bedriftsavtale i alle Finans Norges medlemsbedrifter. Denne inngås av ledelsen/den juridiske enheten for hele selskapet.

Finansforbundet er den største organisasjonen i finansnæringen, og spiller en dominerende rolle i avtaleforhandlingene.

Det er ingen materielle forskjeller på Finansforbundets og HKs avtaler. Flere forhold bidrar imidlertid til å styrke Finansforbundets posisjon i sektoren.

Prosjektet tar sikte på å belyse enkelte tariffbestemmelser, blant annet reguleringen av adgangen til å bruke arbeidskamp for å få tariffavtale, omfangsbestemmelsene i tariffavtalene, og reguleringen av antall tillitsvalgte i hver virksomhet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2017
  • Avsluttes:
    september 2017

Oppdragsgiver

  • Handel og Kontor i Norge