Skip to main content

NITO - Lønnsdanning og tvisteløsning


Prosjektet drøfter dagens situasjon i offentlig sektor, og vilkårene for lokal og individuell lønnsdanning. Hvilke utviklingstrekk finner vi for lønnsdanningen i statlig og kommunal sektor, og hva er utfordringene for et frittstående forbund som har som lønnspolitikk å fremme individuell lønnsdanning?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2005
  • Avsluttes:
    oktober 2006

Oppdragsgiver

  • NITO