Fafo-rapporter

Rapportsøk

Etter- og videreutdanning i staten
En studie av ti statlige virksomheter

Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 268

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Livslang læring er et av vår tids slagord. Endringstakten i samfunnet har økt og, sammen med det, kravene til å mestre omstilling. For arbeidslivet stiller dette nye krav til utvikling av arbeidstakernes kompetanse. En etter- og videreutdanningsreform skal sikre at læring og kompetansebygging blir en kontinuerlig prosess i norsk arbeidsliv. Bakgrunnen for denne rapporten er arbeidet med å gjennomføre etter- og videreutdanningsreformen i staten. Rapporten tar for seg etter- og videreutdanning i ti statlige virksomheter, og diskuterer blant annet følgende spørsmål:
• Hva gis av etter- og videreutdanning?
• Hvem tar del i etter- og videreutdanning?
• Hvordan styres og fordeles etter- og videreutdanningen?

Utgitt: 1999 Id-nr.: 268