Skip to main content
  • Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip

Etter- og videreutdanning i staten

En studie av ti statlige virksomheter

  • Fafo-rapport 268
  • Fafo-rapport 268

Livslang læring er et av vår tids slagord. Endringstakten i samfunnet har økt og, sammen med det, kravene til å mestre omstilling. For arbeidslivet stiller dette nye krav til utvikling av arbeidstakernes kompetanse. En etter- og videreutdanningsreform skal sikre at læring og kompetansebygging blir en kontinuerlig prosess i norsk arbeidsliv. Bakgrunnen for denne rapporten er arbeidet med å gjennomføre etter- og videreutdanningsreformen i staten. Rapporten tar for seg etter- og videreutdanning i ti statlige virksomheter, og diskuterer blant annet følgende spørsmål:
• Hva gis av etter- og videreutdanning?
• Hvem tar del i etter- og videreutdanning?
• Hvordan styres og fordeles etter- og videreutdanningen?

  • Publisert: 1. februar 1999
  • Ordrenr. 268
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere