Skip to main content
  • Fafo-rapport 267
  • Dag Olberg

Omstillingene i industrien og Industrifunksjonærene i Handel og Kontor

  • Fafo-rapport 267
 

Norske industribedrifter har de senere årene vært preget av omstillinger og organisasjonsendringer. Disse endringene får følger for de ansatte når det gjelder arbeidsoppgaver, kompetansekrav og yrkesroller. Omstillingene påvirker samtidig rammebetingelser og spillerom for fagorganisering.

Denne rapporten belyser kontorfunksjonærenes situasjon i de nye omstillingsprosessene. På bakgrunn av funksjonærstatistikk, registerdata og fire bedriftsundersøkelser diskuteres utviklingen i stillingsstruktur og endringer i arbeidsorganisering. Rapporten oppsummerer også en surveyundersøkelse om de HK-organiserte industrifunksjonærenes vurderinger i forhold til omstilling, kompetanse og fagorganisering.

  • Publisert: 28. januar 1999
  • Ordrenr. 267
  • ISBN
    ISBN 82-7422-241-5
Last ned publikasjonen