Eksterne rapporter

Rapportsøk

Et nytt syn på staten
Forhandlingsrett overfor en statlig arbeidsgiver

Åsmund Arup Seip

1999

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Et nytt syn på staten