Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip

Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten

Prosjekter fra tariffperioden 2006–2008

  • Fafo-rapport 2010:06
  • Fafo-rapport 2010:06
Ved lønnsoppgjøret i staten ble det i 2008 avsatt 25 millioner kroner til kompetansetiltak innen mangfolds- og IA-området, organisasjons- og ledelsesutvikling, metoder og verktøy for kompetanse- og karriereutvikling og utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstilling. Denne rapporten gir innspill til den evalueringen av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler som partene i staten har avtalt å gjennomføre.
Rapporten bygger på en intervjuundersøkelse i 16 virksomheter som hadde søkt om kompetansemidler i tariffperioden 2006–2008. Resultatene fra denne undersøkelsen gir grunn til å tro at de enkelte prosjektene som får støtte har stor grad av måloppnåelse, og at selve ordningen dermed også har det. Virksomhetene som har vært med i denne undersøkelsen er positive til ordningen.
  • Publisert: 2. februar 2010
  • Ordrenr. 20150
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere