Skip to main content

Bransjeprogrammet Lære hele livet – en følgeevaluering


Som ledd i kompetansereformen Lære hele livet er det etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Fafo skal evaluere bransjeprogrammene på oppdrag for Kompetanse Norge.

I evalueringen spør vi blant annet i hvilken grad og på hvilken måte bransjeprogrammene bidrar til økt omstillingsevne og til at flere arbeidstakere kan stå lenger i jobb.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2019
  • Avsluttes:
    desember 2021

Oppdragsgiver

  • Kompetanse Norge

Bærekraftsmål