Skip to main content
  • Siv Øverås og Åsmund Arup Seip

Rigid og fleksibel

En analyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark sentralsjukehus

  • Fafo-rapport 250
  • Fafo-rapport 250
Denne rapporten presenterer en organisasjonsanalyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark Sentralsjukehus. Avdelingen har snevre rammer å bevege seg innenfor. Det trange handlingsrommet skaper rigiditet; grenser for hva som gjøres og hva om ikke gjøres. I dette handlingsrommet er det også mye uklarhet om hva barne- og ungdomspsykiatrien skal drive med. Det gir de som befinner seg i rommet fleksibilitet i tilpasningen til hva som til enhver tid skal gjøres. Vi forsøker å beskrive hvordan denne dobbeltheten virker og hva den kommer av. Vi tror beskrivelsen har gyldighet utover Telemark fylke.
  • Publisert: 27. januar 1998
  • Ordrenr. 250
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere