Skip to main content
Jens B. Grøgaard

Forsvaret mot arbeidsledighet 1997

Effekten av Voksenopplæringens kurstilbud under og etter militærtjenesten

 • Fafo-rapport 251
 • Fafo-rapport 251

Selv om utviklingen på arbeidsmarkedet har vært meget gunstig de siste årene, er det fortsatt høy arbeidsledighet blant ungdom som dimitterer fra militærtjenesten. Voksenopplæringen i Forsvaret har utviklet et omfattende  kurs-, informasjons- og veiledningstilbud under tjenesten for å redusere ledigheten blant dimitterte soldater. Yrkesrettede og kompetansegivende kurs er populære tilbud. Nærmere 70 prosent av soldatene deltar i voksenopplæring, og de fleste av dem benytter militærtjenesten til å forbedre sine formelle kvalifikasjoner. Mange skaffer seg både ett og to sertifikater i tillegg til «lappen», andre kvalifiserer seg for universiteter og høyskoler ved å ta forberedende prøver eller ved å ta opp igjen gamle fag, og noen tar endog opp igjen havarerte utdanningsprosjekter.

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har Forskningsstiftelsen Fafo gjennomført en intervjuundersøkelse blant dimitterte soldater i 1996 og 1997. Undersøkelsen evaluerer sysselsettingseffekten etter dimisjon av soldatenes kursdeltagelse mens de var inne til tjeneste. Rapporten tar blant annet opp følgende spørsmål:

 • Har soldatenes kursdeltagelse endret seg siden 1980-tallet?
 • Hvem benytter Voksenopplæringens kurstilbud?
 • Hvordan oppfatter soldatene kurs- og opplæringstilbudet, og hvordan begrunner de sin deltagelse i voksenopplæring?
 • Hvordan oppfatter soldatene Voksenopplæringens og Arbeidsformidlingens informasjons- og veiledningsvirksomhet?
 • Har tiltakene effekt?
 • Publisert: 28. januar 1998
 • Ordrenr. 251
 • ISBN
  ISBN 82-7422-310-1
Last ned publikasjonen