Skip to main content
  • Dag Olberg

Kompetanse og kontroll

Sammendrag

  • Fafo-rapport 252
  • Fafo-rapport 252
Prosjektet Kompetanse og kontroll har fokusert på hvordan organisasjonsendringer i norske industribedrifter påvirker yrkesrollene til tekniske funksjonærer og arbeidsledere. Hensikten med prosjektet var også å belyse forhold ved slike omstillinger som kan påvirke rammebetingelser for fagorganisering.

Prosjektarbeidet har dels bestått av å analysere erfaringer fra andre land og foreliggende forskning på feltet, dels av statistiske analyser av registerdata, samt informantintervjuing og bedriftsstudier. Det er også gjennomført en surveyundersøkelse. Denne rapporten inneholder utdrag fra forskjellige deler og ulike faser av prosjektet.
  • Publisert: 1. februar 1998
  • Ordrenr. 252
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere