Skip to main content

Lederlønnsforhandlinger i kommunal sektor


Prosjektet skal gi partene kunnskap om praksis og erfaringer fra de lokale lønnsforhandlingene for ledere etter Hovedtariffavtalen kap. 3.4.1 og 3.4.2 i kommuner og fylkeskommuner.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2007
  • Avsluttes:
    januar 2008

Oppdragsgiver

  • KS
    Fagforbundet