Skip to main content

Kompetanse for utvikling grunnopplæring 2005-2008


Formålet med evalueringen er å vurdere hvordan tiltakene har vært gjennomført og hvordan strategiens rolle- og ansvarsdeling mellom aktørene har fungert. Hvilke endringer strategien har medført når det gjelder skolelederes, læreres, faglige lederes o g instruktørers formelle og uformelle kompetanse. på hvilken måte tiltaken ehar medført endringer i opplæring og organisering i den enkelte skole og lærebedrift.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2005
  • Avsluttes:
    januar 2009

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet