Skip to main content

  • Åsmund Arup Seip

Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre?

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2003
 
  • 2
Seip, Å. A. (2003). Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre? Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2003.

Fafo-forskere