Skip to main content

Tariffoppgjøret 2016: Nulloppgjør og "revolusjon" i staten

  • Kronikker og debatt  | 
  • 2016
  • 15. mars 2017

Tariffoppgjøret 2016: Nulloppgjør og "revolusjon" i staten. Kronikk for arbeidslivet.no

Fafo-forskere