Skip to main content

Rekruttering av kompetanse til oljeindustrien.


Oljeindustrien har i dag et stort kompetansebehov, og OLF ser for seg at dette behovet i framtiden også vil måtte dekkes av arbeidskraft fra utlandet. Målsettingen med dette prosjektet er å kartlegge utdanningsinstitusjoner og muligheter for et utdanningssamarbeid mellom oljeindustrien og høyskoler/ universiteter i de nye EU-landene i Sentral- og Øst-Europa (CEE-land) og Norge, og beskrive modeller for hvordan utdanning og rekruttering av kompetanse fra utlandet kan foregå, med sikte på å imøtekomme oljeindustriens behov for kompetanse.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2007
  • Avsluttes:
    desember 2008

Oppdragsgiver

  • Norsk olje og gass