Skip to main content
  • Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

Arbeidstid og fleksibilitet

Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler

  • Fafo-rapport 2013:46
  • Fafo-rapport 2013:46

Temaet for denne rapporten er arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Undersøkelsen tar for seg de bestemmelsene som gir virksomheten adgang til å inngå avtaler lokalt om å fravike rammene som loven gir for hviletid, rammen for daglig og ukentlig arbeidstid og rammen for overtid. Sentrale problemstillinger er hvor mange virksomheter som benytter muligheten for å fravike disse bestemmelsene, hvordan virksomhetene går fram for å oppnå fravik, og hvordan prosessen foregår når lokale avtaler om fravik inngås.

  • Publisert: 27. februar 2013
  • Ordrenr. 20336