Skip to main content

Tillitsvalgtopplæring / Mestertillitsvalgt


Prosjektet skal undersøke hvordan tillitsvalgte utvikler kompetanse gjennom vervet sitt. Det handler både om kompetansen man får gjennom deltakelse på ulike kurs i regi av fagbevegelsen, og om den uformelle læringen som skjer gjennom det å være tillitsvalgt.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2019
  • Avsluttes:
    februar 2020

Oppdragsgiver

  • LO

Bærekraftsmål