Skip to main content

Fafos fagbevegelsesprogram

Kollektive partsforhold, tariffavtaler og forhandlinger i et komparativt nordisk-europeisk perspektiv.


Forskningsprogrammet finansierer forskning og kompetanseutvikling på kollektive partsforhold, tariffavtaler og forhandlinger i et komparativt nordisk-europeisk perspektiv.

Kollektive partsforhold og reguleringer har vært sentral for utviklingen av hele Fafos arbeidslivsforskning. Forskningen har vært finansiert gjennom en kombinasjon av prosjekter for partene i arbeidslivet, myndighetene, kompetanseoppbygging gjennom langsiktige programmer og deltakelse i internasjonale forskningsnettverk/komparative prosjekter.

For å sikre langsiktig finansiere og kompetanseoppbygging på dette området, ble det i 2012 opprettet et forskningsprogram for kollektive partsforhold, tarifforhandlinger og forhandlinger i et komparativt nordisk-europeisk perspektiv (Fagbevegelsesprogrammet). Programmet ble finansiert gjennom en gave fra LO.

Gjennom Fagbevegelsesprogrammet har en lang rekke ulike prosjekter og aktiviteter blitt utviklet og gjennomført. I tillegg har programmet finansiert to PhD’er og det har blitt gitt en rekke stipendier til masterstudenter som skriver oppgaver innenfor programmets hovedtemaer:

1. Arbeidslivets parter

Fafo er den sentrale kilden for organisasjonsgradene i norsk arbeidsliv gjennom over år å ha utviklet ulike typer måleindikatorer og samlet inn/oppdatert data på regelmessig basis. Slike tall finnes i liten grad andre steder enn gjennom Fafos arbeid.  

Fafo har også gjennomført flere studier om organisasjonenes oppbygging, struktur, sammenslåinger og lignende.

Gjennom en prosjektportefølje som har utviklet seg over år, besitter Fafo omfattende innsikt i arbeidslivets organisasjoner som aktører og som institusjoner.

2. Tariffavtaler, det norske forhandlingssystemet og arbeidslivsregulering

Dette hovedtemaet omfatter spørsmål knyttet til tariffavtalers rolle som reguleringsinstrument. Her står spørsmål om dekningsgrader, forholdet mellom avtale og lov, og konsekvensene av EU-retten og økt arbeidsmobilitet over grensene for forhandlingssystemet og utfordringene knyttet til lavlønns-konkurranse særlig sentralt.

Spesielt viktig er forhandlingssystemets virkemåte og utvikling, herunder lønnsforhandlinger og arbeidskonflikter – noe som også har en viktig side mot endringer i den makro-økonomiske samordningen (inntektspolitikk, politisk økonomi).

Deler av saksfeltet kan sies å ligge i skjæringspunktet mellom samfunns­fagene og jussen.

Forskere

Forskere ved Fafos arbeidslivsgruppe

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2013

Fafo-utgivelser

Ekstern publisering og formidling

Arrangementer

 • Torsdag 23. mars 2023, kl. 14.00–15.30

  Tariffavtaledekningen synker – hvordan kan partene og staten snu trenden?

  Fafo-seminar
 • <h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 400; color: #505050; font-size: 22px; line-height: 24px;"> </h3>
  Onsdag 1. februar 2023, kl. 08.30–09.45

  Tvungen lønnsnemnd – hva er alternativene?

  Fafofrokost
 • Torsdag 20. mai 2021, kl. 09.00–10.15

  Tariff eller tjenester? Arbeidsgivernes veivalg for det kollektive arbeidslivet

  Fafo-webinar
 • Fredag 20. september 2019, kl. 08.30–09.45

  #Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

  Fafo-frokost
 • Torsdag 11. mai 2017

  Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

  Fafo-seminar
 • <p><strong>Praktisk info</strong></p>
<p>Frukt, kjeks og kaffe/te serveres fra kl 13:45. Seminaret varer fra 14:00-16:00. Det er gratis og åpent for alle. Begrenset antall plasser.</p>
<p>Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. <a href="index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=7242&Itemid=962&lang=nb" onclick="window.open(this.href,'Slik%20finner%20du%20Fafo','scrollbars=yes,resizable=yes,location=yes,menubar=yes,status=yes,toolbar=yes,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-300)+',width=600,height=600');return false;">Google kart</a></p>
<p><strong>På programmet</strong></p>
<p> </p>
  Torsdag 20. oktober 2016, kl. 14.00 – 16.00

  Arbeidsrettene i Norden – tre ulike tradisjoner

  Fafo-seminar
 • <p><strong>Praktisk info </strong></p>
<p>Kaffe/te og frukt serveres fra 12:45. Seminaret varer fra 13:00–18:00. Det faglige programmet avsluttes 16:30, og deretter er det sosialt samvær med enkel servering.</p>
<p>Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. <a href="index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=7242&Itemid=962&lang=nb" onclick="window.open(this.href,'Slik%20finner%20du%20Fafo','scrollbars=yes,resizable=yes,location=yes,menubar=yes,status=yes,toolbar=yes,left='+(screen.availWidth/2-300)+',top='+(screen.availHeight/2-300)+',width=600,height=600');return false;">Google kart</a></p>
  Mandag 30. november 2015 kl. 13:00–18:00

  Framtidens tariffavtaler

  Fafo-seminar