Skip to main content
  • Mari Baklund Størseth

Applaus eller lønnsløft?

En empirisk analyse av lønnsutviklingen for sykepleiere i kommunesektoren

  • Masteroppgave i samfunnsøkonomisk analyse
  • Masteroppgave i samfunnsøkonomisk analyse

I mars 2020 kunne man høre applaus fra balkonger over hele landet, da befolkningen ville takke helse- og omsorgspersonell for den krevende jobben de har gjort i forbindelse med koronapandemien. Norsk sykepleierforbund har argumentert for at takken også bør vises gjennom lønnsoppgjørene. Det har imidlertid vist seg vanskelig innenfor dagens frontfagsmodell å gi enkelte grupper et særskilt lønnsløft.

Den koordinerte lønnsdannelsen skal ivareta god konkurranseevne overfor utlandet og sørge for en lønnsutvikling som bevarer små forskjeller og forhindrer ulikhet. Frontfagsmodellen krever at lønnsutviklingen i skjermet og konkurranseutsatt sektor skal være lik over tid. I denne masteroppgaven ser forfatterene på lønnsutviklingen i kommunesektoren for sykepleiere. Den undersøker om det finnes mikroøkonomiske teorier som kan forklare at norske kommuner har utfordringer med å rekruttere sykepeiere. Videre sammenlignes utviklingen i lønninger i frontfaget og sykepleiere i kommunesektoren ved å konstruere en modell for likevektskorrigering, og ved å empirisk teste for kointegrasjon, som representerer langtidsproporsjonaliteten.

Oppgaven er skrevet med stipend fra Fafos masterstipend til oppgaver om kollektive partsforhold

  • Publisert: 4. oktober 2021
  • Ordrenr. 965