Skip to main content

Nyhet

Ny masteroppgave om kollektive partsforhold

Tord Flatland, mottaker av Fafos masterstipend, har levert en masteroppgave som kartlegger og sammenligner endringer i kollektive partsforhold i arbeidslivet og forhandlingsmodeller i Sverige og Norge siden år 2000.

Den komparative kasusstudien tar for seg utviklingstrekk i relevante egenskaper ved kollektive partsforhold i arbeidslivet i de to landene de siste tyve årene.

Fafos stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold har som formål å motivere studenter til å skrive masteroppgaver innen temaet kollektive partsforhold. Vi deler ut 1-3 stipender per år til studenter som skriver oppgave innen relevante tema.

  • Publisert: 01. februar 2021