Skip to main content

Nyhet

Nytt EU-prosjekt om partssamarbeid for personer i atypiske arbeidsforhold

To english version
Fafo har, sammen med en rekke europeiske partnere, fått tilslag på et forskningsprosjekt i EU Horizon-programmet.

Prosjektet, som skal ledes av Fafos forskningssjef Sissel C. Trygstad, har som mål å identifisere mulighetene for å styrke tilgangen til partssamarbeid, medvirkning og medbestemmelse for arbeidstakere i atypisk arbeid.

Det vil si folk som er i midlertidige ansettelser, jobber deltid, er vikarer, plattformarbeidere, selvstendige med mer.

Prosjektet hører inn under paraplyen «Social dialogue in the new world of work».

Foruten Fafo, deltar Universitetet i Oslo og forskere fra Belgia, Danmark, Irland, Italia, Nederland, Slovakia og Storbritannia i prosjektet.

Noen av forskningsspørsmålene er:

  • Hvordan fjerne juridiske barrierer som gjør det vanskelig for disse arbeidstakerne å delta i partssamarbeid?
  • Hvordan kan den sosiale dialogen forbedres slik at den i større grad inkluderer ansatte i atypiske arbeidsforhold enn det som er tilfellet i dag?
  • Hvilke interesser, behov og motivasjon har de ansatte og deres arbeidsgivere/oppdragsgivere/eiere for å delta partssamarbeid?
  • Hva er de viktigste forskjellene mellom ulike land, bransjer, og forretningsmodeller?
  • 'Er det mulig å utvikle nye og innovative metoder for representasjon og deltakelse i atypiske ansettelsesforhold?
  • Publisert: 14. juni 2024