Nasjonal korrespondent for EUROFOUND

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND) er et treparts EU-byrå som utvikler kunnskap for å støtte forbedring av sosial-, sysselsettings- og arbeidsrelatert politikk. Arbeidet gjøres med bistand fra nasjonale korrespondenter i EUs medlemsland, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt Fafo oppdraget som nasjonal korrespondent for Norge,

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2022
  • Avsluttes:
    februar 2026

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og inkluderingsdepartemenet

Bærekraftsmål