Skip to main content

Vanskeligstilte på boligmarkedet

  • Other reports or chapters  | 
  • 2013
  • 31. January 2023
  • Bolig og levekår i Norge 2012.    
  • Nova-rapport 14/2013
Strand, A. H. (2013) Vanskeligstilte på boligmarkedet. I H. C. Sandlie, H.C. & A. Grødem (Red.) Bolig og levekår i Norge 2012. Nova-rapport 14/2013. s. 101-124.

Fafo researchers